Milena Ćmok

Milena Ćmok

  • Data urodzin: 06 czerwca, 2014
  • Choroba: niedoczynność tarczycy, zaćma wrodzona, nadwzroczność, zez zbieżny, wzmożone napięcie mięśniowe, padaczka
  • Cel: koszt leczenia i zakup niezbędnych rzeczy

Milena urodziła się jako wcześniak i od pierwszych dni swojego życia jest objęta stałą kontrolą lekarską wielu specjalistów: neurologa, endokrynologa, rehabilitantów, logopedy i psychologa.

Poprzez badanie USG głowy stwierdzono przebyte krwawienie do OUN oraz zmiany niedotleniowo-niedokrwienne. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu potwierdził zmiany poniedokrwienne-niedotleniowe oraz padaczkę.

Dziewczynka pomimo trudności z chodzeniem i widzeniem, radzi sobie znakomicie. Jest wesołym, pełnym energii i uśmiechniętym dzieckiem.

Obecnie największą potrzebą Mileny jest stała, intensywna rehabilitacja, która przyczyni się do polepszenia stanu zdrowia oraz sprzęt rehabilitacyjny - ortezki. Niestety koszt leczenia i zakup niezbędnych rzeczy znacznie przewyższa dochody matki dziewczynki.

Bardzo prosimy o wsparcie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166