Nina Głownia

Nina Głownia

  • Data urodzin: 27 stycznia, 2018
  • Choroba: dziecięce porażenie mózgowe, wzmożone napięcie mięśniowe
  • Cel: Koszty leczenia i rehabilitacji

Nina przyszła na świat jako wcześniak, urodzona w 31 tygodniu ciąży z masą urodzeniową 1820 g. Po porodzie stwierdzono zapalenie płuc, w 15 dobie życia trafiła na oddział neonatologiczny z powodu drożności przewodu tętniczego celem kontynuacji diagnostyki i leczenia. Lekarz kardiolog skierował dziecko na operację celem zamknięcia PDA (przetrwały przewód tętniczy). Po trudnych 41 dniach leczenia rodzice mogli zabrać swoje maleństwo do domu. Od tego czasu jednak pozostaje pod stałą opieką poradni specjalistycznych: neurologicznej i gastrologicznej.

Dziewczynka od urodzenia wymaga rehabilitacji z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego. Po ukończeniu roku, zdiagnozowano również dziecięce porażenie mózgowe. Ninka nie potrafi samodzielnie siedzieć ani wstawać. By ta śliczna dziewczynka mogła rozwijać się prawidłowo, jak jej rówieśnicy, konieczna jest intensywna rehabilitacja, której koszt to ok. 160 zł za godzinę, a w skali miesiąca sama rehabilitacja daje kwotę ok. 2000 złotych. Zajęcia powinny się odbywać również w domu, jednak brakuje odpowiedniego sprzętu, takich jak mata czy pufa do rehabilitacji.

Aktualnie rodzina chciałaby przeznaczyć zebrane środki na ortezy oraz specjalistyczny wózek spacerowy. 

Koszty leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu są bardzo wysokie i przewyższają możliwości finansowe rodziny, dlatego bardzo prosimy o pomoc, by Ninka mogła w przyszłości była samodzielna i niezależna.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166