Oliwier Rybiński

Oliwier Rybiński

  • Data urodzin: 10 stycznia, 2007
  • Choroba: zespół Smitha-Lemlego-Opitza
  • Cel: prośbą o dofinansowanie do zajęć ruchowych

Oliwier przyszedł na świat obciążony zespołem Smitha-Lemlego-Opitza. To uwarunkowana genetycznie, rzadka choroba metaboliczna, w której przebiegu organizm nie wytwarza dostatecznej ilości cholesterolu. Przyczyną schorzenia jest mutacja genu DHCR7. Objawów choroby jest bardzo wiele, wśród nich wyliczyć można: padaczkę, małogłowie, zmienne napięcie mięśni, zaburzony wzrost, problemy z karmieniem i związany z tym niski przyrost masy ciała, dysmorfia twarzy, deformacje kończyn górnych, niedorozwój narządów płciowych, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego i intelektualnego, niedosłuch lewego ucha, ogromna nadwrażliwość dotykowa stóp i dłoni.

SLOS jest chorobą nieuleczalną, można jednak złagodzić objawy choroby i poprawić komfort życia poprzez stosowanie wysokocholesterolowej diety i systematycznej rehabilitacji. Bardzo ważnym elementem terapii jest gimnastyka mięśni odpowiedzialnych za żucie. Ponieważ Oliwier ma problemy z przyjmowaniem pokarmów, założono gastrostomię odżywczą przez którą podawane są leki, jedzenie i picie.

Jeden raz w roku rodzice starają się korzystać z turnusu rehabilitacyjnego na oddziale rehabilitacji neurologicznej w CZD w Warszawie. Na co dzień Oliwier uczęszcza do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, gdzie spełnia obowiązek szkolny, jednak liczba zajęć terapeutycznych nie jest wystarczająca, dlatego dodatkowo chłopczyk uczestniczy w specjalistycznych, prywatnych rehabilitacjach.

Miesięczny koszt leczenia oraz wizyt lekarskich, dojazdów i rehabilitacji jest bardzo wysoki – ok. 3 000 złotych.
Rodzina zwraca się z prośbą o dofinansowanie do zajęć ruchowych, bardzo prosimy o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166