Paulina Goj

Paulina Goj

  • Data urodzin: 14 lipca, 1998
  • Choroba: autoimmunologiczne zapalenie wątroby, padaczka, bezdech, umiarkowany niedosłuch
  • Cel: pokrycie kosztów leczenia

Paulina zachorowała nagle w 2009 roku na autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Choroba jest ciężka, przewlekła i podstępna, ma stany remisji i zaostrzeń, jedyne wyleczenie to przeszczep. W późniejszym okresie doszła padaczka, bezdechy i niedosłuch odbiorczy.

Obecnie nastąpiło zaostrzenie choroby. Leczenie jest bardzo kosztowne, wymagające dużych nakładów finansowych oraz częstych wyjazdów do CZD w Warszawie. Z powodu przyjmowania sterydów oraz leków immunosupresyjnych, brak odporności powoduje liczne i notoryczne infekcje co dodatkowo osłabia organizm.

Rodzina walczy o to, by Paulina jak najmniej odczuwała schorzenie i jego skutki, dlatego zwraca się o pomoc w pokryciu kosztów leczenia.

 

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166