Paweł Strumiłowski

Paweł Strumiłowski

  • Data urodzin: 17 października, 2008
  • Choroba: autyzm, twardzina ograniczona
  • Cel: finansowanie leczenia

U Pawła zdiagnozowano autyzm oraz twardzinę ograniczoną, która charakteryzuje się stwardnieniem skóry i tkanek. Schorzenie jest bardzo rzadkie, corocznie szacuje się nowe zachorowania u 3 na 100 000 pacjentów. Chłopiec nie potrafi nabywać wiedzy i umiejętności w sposób naturalny, typowy dla jego rówieśników. Jedyną możliwością, by mógł się uczyć są żmudne ćwiczenia i monotonne powtarzanie pojęć. Efekty przynosi intensywna terapia behawioralna i integracja sensoryczna.

Paweł jest bardzo dzielny, dwa razy do roku obowiązkowo przebywa w szpitalu celem podania serii penicyliny. Cierpienie i ból znosi odważnie i mężnie, jednak jak na małe dziecko, każda dolegliwość jest szczególnie dotkliwa. Zajęcia terapeutyczne wymagają dużych nakładów finansowych, a koszt wszystkich świadczeń jakie Paweł powinien otrzymać przekracza rodzinne możliwości finansowe. Dlatego bardzo prosimy o pomoc dla chłopca, dzięki wspólnej pomocy uda przezwyciężyć chorobę dziecka. Dla rodziców ważna jest każda, nawet najdrobniejsza kwota.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166