Piotr Seroka

Piotr Seroka

  • Data urodzin: 28 września, 1992
  • Choroba: niepełnosprawność sprzężona: obustronny niedosłuch głębokiego stopnia i niepełnosprawność ruchowa spowodowana mózgowym porażeniem dziecięcym (postać spastyczna, czterokończynowa).
  • Cel: koszty rehabilitacji

Piotr przyszedł na świat w 1992 roku, mieszka ze swoją mamą. Już od urodzenia było wiadomo, że przez całe swoje życie będzie potrzebował nieustannej opieki. Zdiagnozowało niepełnosprawność sprężoną: obustronny niedosłuch głębokiego stopnia i niepełnosprawność ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (postać spastyczna, czterokończynowa).

Chłopak nie porusza się samodzielnie, mowa jest niewykształcona, kontakt nawiązuje jedynie w języku migowym. Konieczna jest ciągła i wzmożona opieka, ponieważ Piotr nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Bez stałej, intensywnej rehabilitacji wszystkie zdrowotne problemy pogłębią się w bardzo szybkim tempie. Konieczne są masaże i rehabilitacja ruchowa. NFZ refunduje zabiegi w bardzo ograniczonym wymiarze, nie zapewniając ich ciągłości. Dwuosobowa rodzina utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń socjalnych, z których nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166