Rafał Stencel

Rafał Stencel

  • Data urodzin: 30 listopada, 2010
  • Choroba: Zespół Aspergera, ADHD, zespół Tourette'a
  • Cel: 1,5 %

Rafał urodził się 30.11.2010 r. z niedotlenieniem okołoporodowym (4 punkty w skali APGAR). Przez pierwszy rok życia miał rehabilitację w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

W kolejnych latach życia zdiagnozowano u chłopca Zespół Aspergera, ADHD, a także zespół Tourette'a. Wraz z każdym kolejnym rokiem nasilają się problemy u Rafała, potrzebuje on częstszych wizyt u specjalistów i terapii. Chłopiec ma problemy z prawidłowym napięciem mięśniowym, z przeżywaniem i rozumieniem emocji, ma nasilone tiki wokalne oraz ruchowe. Pozostaje pod opieką takich specjalistów jak: psychiatra, logopeda, psycholog, kardiolog, neurolog, bierze również na stałe leki.

Obecnie koszty związane z wszystkim, co dotyczy Rafała przewyższają możliwości finansowe rodziny. Pragnieniem rodziców jest by Rafał poradził sobie w dorosłym życiu.

Chłopiec jest miłośnikiem muzyki i zwierząt. Rodzice pragną rozwijać w nim te pasje, szczególnie poprzez dodatkowe zajęcia z hipoterapii.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166