Sara Bornikowska

Sara Bornikowska

  • Data urodzin: 13 września, 2008
  • Choroba: Porażenie mózgowe czterokończynowe, opóźnienie psychoruchowe
  • Cel: Koszt miesięcznej rehabilitacji

Sara przyszła na świat z cechami dystrofii wewnątrzmacicznej. Ważyła zaledwie 2.200 kg i mierzyła 47 cm. Ze względu na wzmożone napięcie mięśniowe od trzeciego miesiąca życia była intensywnie rehabilitowana, dzięki czemu zaczęła chodzić w wieku 2,5 lat.

Zdiagnozowano opóźnienie psychoruchowe, mózgowe porażenie dziecięce -obustronny połowiczny niedowład spastyczny z przewagą kończyn dolnych, wodogłowie normotensyjne oraz niedobór wzrostu. Dziewczynka nie mówi, wydaje tylko proste, pojedyncze słowa, jednak doskonale rozumie sens wypowiedzianych do niej słów.

Lekarze od lat podejrzewają u Sary zespół Silvera-Russella (bardzo rzadki zespół wad rozwojowych) - schorzenie bardzo trudno zdiagnozować, dlatego też nadal nie potwierdzono ani nie wykluczono występowania tej choroby. W dalszym ciągu trwają badania.

Koszt miesięcznej rehabilitacji, na którą składają się zajęcia logopedyczne, sensoryczne oraz rehabilitacja ruchowa to ok. 840 złotych. Dla rodziny jest to bardzo duży wydatek, dlatego prosimy o wsparcie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166