Wojciech Szruba

Wojciech Szruba

  • Data urodzin: 29 września, 1992
  • Choroba: małogłowie, mózgowe porażeniem dziecięce, padaczka
  • Cel: Koszty rehabilitacji

Wojtek urodził się 29.09.1992 r. w Mikołowie. Od urodzenia syn ma małogłowie i choruje na mózgowe porażeniem dziecięce oraz padaczkę, powstałe w skutek urazu okołoporodowego. Jego możliwości intelektualne są na poziomie głębokiego niedorozwoju umysłowego. 

Do tej pory nie opanował żadnej czynności, wymaga stałego karmienia przy pomocy łyżeczki i butelki. Nie sygnalizuje żadnych potrzeb fizjologicznych, stale przebywa w pozycji leżącej czasem tylko siedzi (ale w tym celu potrzebuje podpórki).

Z Podopiecznym nie ma żadnego kontaktu, wydaje tylko pojedyncze dźwięki, nie mające cech komunikatu. Jest niezdolny do trzymania jakichkolwiek przedmiotów, reaguje jedynie na muzykę.

Praca z synem opiera się na prowadzeniu zajęć ogólnorozwojowych w oparciu o wszystkie zmysły.

Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi i Instytucji z wielką prośbą o pomoc w zebraniu potrzebnych funduszy na rehabilitację, gdyż bez Państwa pomocy nasz syn nie ma żadnych szans.

Jeśli mogą Państwo nam pomóc, prosimy o wpłatę na podane konto, każda okazana pomoc będzie dla nas wielkim wsparciem.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166