Zbigniew Dulemba

Zbigniew Dulemba

  • Data urodzin: 09 czerwca, 1972
  • Choroba: Stan po udarze niedokrwiennym mózgu, z porażeniem prawostronnym
  • Cel: 1,5%

18 sierpnia 2020 roku trafiłem do szpitala na Odział Udarowy w Katowicach z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu. Niestety następstwa udaru mózgu spowodowały u mnie znaczny stopień niepełnosprawności -niedowład piramidowy kończyn prawych, ośrodkowy niedowład nerwu VII prawego, afazja mieszana z przewaga ruchowej, niedrożność tętnic szyjnych wewnętrznych i wewnątrzczaszkowych, zespół antyfosfolipidowy.

Po ponad miesięcznym pobycie w szpitalu zostałem zakwalifikowany na rehabilitację w Reptach Śl., gdzie byłem prawie 6 miesięcy. 

Po powrocie do domu każdego dnia dzielnie opiekuję się mną najbliższa rodzina, za co jestem im bardzo wdzięczny.

Codzienna bardzo intensywna rehabilitacje przynosi efekty, niestety nie jest refundowana przez NFZ. Miesięczne koszty rehabilitacji, które wynoszą ok. 4 000,00 złotych przekraczają nasze możliwości finansowe.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc  w walce o powrót do normalnego życia i wsparcie finansowe na kontynuację rehabilitacji.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166