Zuzanna Holewik

Zuzanna Holewik

  • Data urodzin: 11 września, 2006
  • Choroba: NBIA-PKAN2
  • Cel: pomoc w sfinansowaniu prywatnej rehabilitacji

Zuzia urodziła się zdrowa, jednak po ukończeniu dwóch lat chodzenie zaczęło sprawiać jej trudność, a za wyjątkiem słowa „mama” nie wypowiadała żadnych innych wyrazów. Po długotrwałych badaniach zdiagnozowano porażenie mózgowe, więc rozpoczęto rehabilitację w tym zakresie.
Stan dziewczynki drastycznie zaczął się pogarszać po skończeniu 9 roku życia, badanie rezonansem magnetycznym wykazało wówczas chorobę, o której dotychczas nikt nie miał pojęcia – NBIA-PKAN2, czyli encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu spowodowaną zwyrodnieniem ośrodkowego układu nerwowego. Jest to bardzo rzadka choroba uwarunkowana genetycznie, która charakteryzuje się powoli postępującymi objawiami w postaci obniżenia funkcji poznawczych, zaburzeniami chodu, mowy i połykania oraz zwyrodnieniem siatkówki. Niestety do chwili obecnej nie znaleziono skutecznego antidotum na tę chorobę, trwają badania nad lekiem, jednak jego koszt to obecnie 2 miliony złotych. Pozostaje zatem kompleksowa terapia objawowa i rehabilitacja.
Jedynym ratunkiem na wydłużenie życia Zuzi jest intensywna rehabilitacja, dlatego jest pod stałą kontrolą lekarzy, pielęgniarek oraz rehabilitantów. Stąd prośba rodziny o pomoc w sfinansowaniu prywatnej rehabilitacji.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166