Zjedz posiłek

Zjedz posiłek

Wraz z mikołowskim przedsiębiorstwem Miconet Sp. z o.o., operatorem sieci Multimetro realizujemy od 2018 roku projekt "Zjedz posiłek", którego celem jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom, których sytuacja materialna w rodzinie jest trudna a dochód nieznacznie przewyższa kryterium dochodowe w ośrodku pomocy społecznej powodując niemożliwość otrzymania wsparcia.

 

Dziękujemy serdecznie naszemu Partnerowi Projektu Miconet Sp. z o.o. , operatorowi sieci Multimetro

Podziękowania współpracujących szkół w pierwszej edycji, rok szkolny 18/2019: