Model.Name

Fundacja organizuje pomoc rzeczową dla podopiecznych poprzez przekazanie potrzebnej żywności, środków chemicznych gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów szkolnych lub innych, aktualnie niezbędnych przedmiotów.

co należy zrobić

Aby otrzymać pomoc na konkretny cel należy złożyć dokumenty:

 • Formularz Zgłoszeniowy (pobierz WZÓR)
 • Apel o pomoc skierowany do Zarządu
 • Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy*
 • Odcinek emerytury/renty*
 • Zaświadczenie z OPS/MOPS/GOPS*
 • Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Kserokopia historii choroby
 • kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni)
 • kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony)
 • 2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej na adres: fundacja@fundacjastoserc.pl)
 • formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu (pobierz WZÓR)
 • formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach (pobierz WZÓR)
 • formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana (pobierz WZÓR)

* jeśli dotyczy

UWAGA! Niekompletnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane!

Do dalej?

Do 30 dni podejmowana jest decyzja przez Zarząd o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy. Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do pomocy otrzymują decyzję drogą listowną oraz podpisywane zostaje porozumienie na mocy którego osoba zgłaszająca zostaje podopiecznym Fundacji Sto Serc.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Sto Serc.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.