Model.Name

Udostępnienie konta to jedna z najbardziej efektywnych opcji pomocy. O tym jakie będą wpływy na konto zależy w głównej mierze od zaangażowania i działalności podopiecznego.

konto w fundacji Sto Serc

 • udostępniamy konto BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZAJ CHOROBY/NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – podopiecznymi naszej fundacji mogą zostać nie tylko dzieci ale również dorośli i osoby starsze, z każdym typem niepełnosprawności
 • szybka refundacja
 • szeroki zakres refundacji kosztów
 • bezpłatna pomoc w tworzeniu projektów graficznych
 • podejmujemy wspólnie akcje pomocowe, medialn
 • istnieje możliwość prowadzenia zbiórek internetowych na platformie siepomaga.pl
 • nie mamy wyłączności – podopieczni mogą korzystać z pomocy innych fundacji
 • możliwość wpłat on-line

co należy zrobić

Aby zostać podopiecznym należy przesłać do siedziby fundacji dokumenty:

 • Formularz Zgłoszeniowy (pobierz WZÓR)
 • Apel o pomoc skierowany do Zarządu
 • Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy*
 • Odcinek emerytury/renty*
 • Zaświadczenie z OPS/MOPS/GOPS*
 • Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Kserokopia historii choroby
 • kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni)
 • kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony)
 • 2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej na adres: fundacja@fundacjastoserc.pl)
 • formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu (pobierz WZÓR)
 • formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach (pobierz WZÓR)
 • formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana (pobierz WZÓR)

* jeśli dotyczy

Do dalej?

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji niezwłocznie wysyłane zostaje porozumienie do podopiecznego, które należy podpisać i odesłać na adres fundacji. Od momentu otrzymania porozumienia, do 2 roboczych udostępnione zostaje konto i umieszczany apel na stronie internetowej www.fundacjastoserc.pl.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Przyznawania Pomocy Przez Fundację Sto Serc.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.